آشنایی با الزامات قانونی در کسب و کار و انواع مالیات


عبدالرضا ابراهیم پور 5 آبان 1400 دقیقه مطالعه
آشنایی با الزامات قانونی در کسب و کار و انواع مالیات

محیط کسب و کار در یک تعریف کلی مجموعه عواملی است که بر عملکرد بنگاه اقتصادی تاثیر میگذارد اما مدیر نمیتواند آن را به سهولت تغییر دهد و تا زمانی که محیط کسب و کار بهبود نیابد، عملکرد بنگاه ها نیز بهبود نخواهد یافت.

فضای کسب و کار، مجموعه ای از سیاست ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی تعریف شده است که برفعالیت کسب و کار حاکم است.

در کشور ما بخصوص در سال های اخیر نگاه دولت ها به عدم وابستگی به اقتصاد نفتی و جبران آن از طریق منابع دیگر بخصوص مالیات باعث شده است لزوم بکارگیری از روش های اخذ مالیات برای دولت ها به مهمترین بخش از سیاست گذاری های اقتصادی تبدیل شود.

با محدود شدن فضای اقتصاد زیر زمینی و مبارزه با قاچاق کالا و افزایش نظارت و کنترل بر واردات و قوانین جدید مبارزه با پولشویی، کلیه بنگاه های اقتصادی به منظور حضور موثر در اقتصاد کشور، چاره ای به جز قرار گرفتن در مسیر شفافیت اقتصادی ندارند.

یکی از دغدغه های بنگاه های اقتصادی پرداخت مالیات بر اساس سود واقعی می باشد و همین موضوع لزوم استفاده از سیستم های مالی و افراد متخصص در امور مالی را بیشتر و بیشتر میکند.

برای رهایی از فضای کسب و کار ناسالم که منجربه افزایش حدود 30 درصدی هزینه های محیطی میگردد، لزوم آشنایی و رعایت عوامل مهم در بهبود فضای کسب وکار بیشتر میشود که یکی از مهم ترین عوامل در این حوزه توجه ویژه به بحث مالیات و مطالعات مستمردر این خصوص است.

مردم در کمتر کشوری به راحتی مالیات میپردازند. البته دولت ها با اختیاراتی که دارند میتوانند مالیات خود را از مؤدیان وصول کنند، اما تجربه نشان داده است که اتکا بیش از حد به قدرت قانونی همیشه نتیجه دلخواه را به بار نمی آورد به ویژه در ارتباط با موضوعی همچون مالیات که یک سر آن به اقتصاد و سر دیگر آن به فرهنگ اجتماعی مردم متصل است.

در سالهای اخیر نظام مالیاتی ایران با اصلاحات گسترده ای روبرو بوده است. از مهمترین اصلاحات انجام شده در نظام مالیاتی ایران کاهش شدید مالیات بر شرکت ها از 54 درصد به 25 درصد و کاهش مالیات بر درآمد اشخاص از ( 12 درصد تا 54 درصد ) به ( 15 درصد تا 35 درصد ) می باشد.

سیاستگذاران و برنامه ریزان می بایست توجه داشته باشند هنگامی که مالیات ها ساده و عادلانه باشند و برای رشد ایجاد انگیزه نمایند هم بنگاه ها و هم دولت نفع خواهند برد.

از مهمترین انواع مالیات می توان مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده را نام برد.

مالیات عملکرد به صورت درصدی از سود سالانه و مالیات بر ارزش افزوده به صورت فصلی (بهار، تابستان، پائیز، زمستان) محاسبه و پرداخت می گردد.

مالیات عملکرد، مالیات بر سود بنگاه و از محل سود است و مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر ارزش افزوده کالاست و ارتباطی با سود بنگاه ندارد.

برای پرداخت مالیات عملکرد بنگاه می بایست کد اقتصادی از سازمان امور مالیاتی دریافت نماید و برای پرداخت مالیات برارزش افزوده بنگاه می بایست در اداره مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی ثبت نام و گواهی ارزش افزوده دریافت نماید.

میزان مالیات عملکرد، تحت تاثیر خرید وفروش و هزینه های واقعی است و اثبات آن از طریق مدارک مستند می باشد که سالانه پرداخت می شود و میزان مالیات بر ارزش افزوده ما به التفاوت خرید و فروش طبق فاکتور های رسمی می باشد که بنگاه موظف است پایان هر فصل پرداخت نماید.

مواردی که می بایست کلیه بنگاه های اقتصادی پس از طی مراحل قانونی (شامل: ثبت نام، دریافت کد اقتصادی، دریافت گواهینامه ارزش افزوده و…) به منظور جلوگیری از بروز مشکلات قانونی هنگام خرید و فروش کالا مد نظر داشته باشند عبارتند از:

– هر بنگاه اقتصادی موظف است هنگام فروش کالا به سایر بنگاه ها الزامات زیر را رعایت نماید:

1- ثبت مشخصات کامل مشتری در فاکتور فروش و مطابقت داشتن این اطلاعات با نام خریدار واقعی کالا

2- دریافت وجه از شخص خریدار و کنترل و مطابقت دادن شماره حساب واریز کننده وجه با اطلاعات خریدار مندرج در فاکتور

3- فروش کالا طبق فاکتور رسمی با فرمت سازمان امور مالیاتی و اخذ ارزش افزوده

– هر بنگاه اقتصادی موظف است هنگام خرید اقلام و کالا از سایر بنگاه ها الزامات زیر را رعایت نماید:

1- خرید کالا طبق فاکتور های رسمی با فرمت سازمان امور مالیاتی

2- پرداخت ارزش افزوده پس از دریافت گواهینامه ارزش افزوده از فروشنده کالا

برچسب‌ها :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Rating*